AKPK

Agensi Kaunseling Dan Pengurusan Kredit, atau biasanya dikenali sebagai AKPK, ialah sebuah agensi yang ditubuhkan oleh Bank Negara Malaysia pada bulan April 2006 untuk membantu individu menguasai situasi kewangan mereka dan mencapai ketenangan minda hasil daripada penggunaan kredit secara bijak.

akpk_logo2

Misi AKPK adalah Amalkan Pengurusan Kewangan Berhemat Sebagai Budaya Hidup dan Visi AKPK adalah mewujudkan masyarakat yang bijak dari segi kewangan. AKPK juga mahu diiktiraf sebagai pembekal pendidikan kewangan yang dipercayai kepada pengguna dewasa serta menggalakkan pengurusan kewangan yang berhemat

Di antara khidmat yang ditawarkan:

  1. Pendidikan Kewangan (PK) – Pendidikan kewangan tentang tanggungjawab penggunaan wang dan skil pengurusan kredit.
  2. Kaunseling Kewangan (KK) – Kaunseling dan nasihat berkenaan pengurusan kewangan.
  3. Program Pengurusan Kredit (PKK) – Program pengurusan kredit untuk membantu pengguna menguasai semula kewangan mereka.

Sekiranya anda tidak tahu cara menguruskan kewangan , Program Pendidikan Kewangan yang dianjurkan oleh AKPK amat memberi manufaat & kami menyarankan setiap wanita wajib  mengikuti program Pendidikan Kewangan (PK) untuk melengkapkan diri dengan ilmu kewangan.

Kay Hisham.

kayh

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *